Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ứ xơi…hàng Tầu!...

Ố Nhòm
Thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2014 4:18 PM

Ống Nhòm
        
Coi chừng bị đầu độc bằng thực phẩm từ Trung Quốc: - (Dân trí-09/06/2014) - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ NN&PTNT vừa có thông báo gửi Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, yêu cầu trả lời gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang VN. Thơ rằng:
.
Cô, Bác ơi! - Bà con ơi!...
Nêu cao cảnh giác…Ứ xơi hàng Tầu!
Từ con cá, đến cọng rau …
Chùm nho, quả táo “mác”Tâu… tránh xa!...
Bọn Tầu chước quỷ, mưu ma
Chúng trộn thuốc độc hại ta…Coi chừng!...
Hãy vạch mặt chúng thẳng thừng
Hàng Tầu nhiễm độc, xin đừng có mua!...
Ta cảnh giác, chúng phải thua
Âm mưu “Tầu Khựa”…không lừa được ta!
Người Việt ta dùng háng ta…
An toàn tuyệt đối – Nhà nhà yên vui!!!...
……………… 
09/06/2014
Ố Nhòm