Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích tự trào

Dưa Lê
Thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2014 4:40 PM

 

He…he…nhà bác Dưa Lê

Mấy năm “nổi máu” ngứa nghề làm sao?!

“Khúc Khích” cứ “đẻ” ào ào…

Ngó “Trân.com” thấy lúc nào cũng “xôm”!

Phải chăng di chứng…bia ôm?...

Hay là “gió máy” cái mồm lệch đi?...

Mở trang là thấy…cười khì

Nhiều hôm hứng chí “Khúc” thì…nhịp đôi!

Liền tù tỳ mấy năm giời

Bỗng dưng không thấy bác ngồi ở đâu?!

Vắng Dưa Lê cũng lâu lâu…

“Ba hồn, chín vía” mau mau mà…zề!...

Bà con lại gặp…Dưa Lê

Cùng nhau “Khúc khích” hả hê ta…Cười!!!...

………………..

.

28/08/2014

DL