Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đừng vì tư duy nhiệm kỳ

Thư ký Thời Đại
Thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014 9:51 PM

Nhiệm kỳ nào cũng qua đi
Quan trọng để lại cái gì trong Dân
Đừng vì nhiệm kỳ, bất cần
Mà  khi hạ cánh người Dân coi thường   
Làm Quan là phải tinh tường
Đừng có dở dở ương ương nói liều
Là Quan phải hiểu biết nhiều
Nói năng cẩn trọng là điều đương nhiên
Nhiều Quan hay nói huyên thuyên
Nói không suy nghĩ làm phiền người nghe
Nhiều Quan  nói năng như hề
Trả lời chất vấn ngô nghê dân cười
Trình độ Quan trí chao ôi!?
“Lỡ miệng nói thật ”những lời ruột gan
Dân chúng được dịp luận bàn
Làm Quan như vậy thế gian chê cười
Đừng vì nhiệm kỳ Quan ơi
Đừng tham lam quá  ngồi nơi công đường

Làm Quan phải là tấm gương
Để Dân nể trọng yêu thương kính chào.
Để khi về nghỉ tự hào
Tấm gương trong sáng vui nào vui hơn.

Làm quan có khi sạch trơn

Là lúc hạ cánh ai ơn nghĩa tình

Lúc đó lủi thủi một mình

Ngồi trong cửa sổ thu mình nhìn ra

Thậm chí không giám đi xa

Để xem thiên hạ người ta nói gì?

Gặp dân dân quay mặt đi

Bao năm ông chẳng giúp gì cho  dân

Dân vạn đại… rất công tâm

Vì dân, dân nhớ, bất nhân… quên liền

Đừng tưởng cứ có nhiều tiền

Là sống hạnh phúc như tiên dưới trần

Điều này quả là sai lầm

Dân gét dân chửi thâm tâm nghĩ gì?

Ghét như xúc đất đổ đi?

Sống mà  như thế khác gì vật nuôi?????

Phải chăng chỉ khi hết thời

Làm dân vạn đại thấy người thấy ta.


 

Thư ký Thời Đại