Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mặt nạ "người khổng lồ" rơi rơi

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2014 4:31 PM

 

Trên biển Đông mặt nạ người khổng lồ

“Bốn tốt”…

Rơi

rơi

rơi!

Người khổng lồ

Nhe răng

Trợn mắt

Phùng mồm

Đẩy giàn khoan khủng

Hải cảnh hải giám điên

Điên

Cắn

Biển ta

Tàu ta

(Thánh Gióng vẫn sừng sững!)

Nụ cười

Còn mất!?

Mặt nạ rơi

Mặt thật!

Nói một đường làm một nẻo

Bấu víu vào

Bọt bèo lịch sử

Lộn sòng trắng đen!

Trái tim đen trước sau như một

Cố nuốt biển Đông

Thè lưỡi bò lưỡi rắn!

Mặt nạ người khổng lồ

“Bốn tốt”…

Rơi

rơi

rơi!

….

Thức tỉnh ta

Thức tỉnh lương tâm

Về sự thật lịch sử

Sự thật công lý

Sự thật “nghĩa tình”!

Ta trở lạị chính Ta

Trong bạn bầu chính nghĩa

Không gì đổi thay lịch sử

Việt Nam “hùng cứ một phương”!

Từ thủa xa xưa Hồng Lạc…

Trên biển Đông hôm nay

Mặt nạ người khổng lồ

“Bốn tốt”…

Rơi

rơi

rơi!

27-5-2014