Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cò mù

Lẩn Thẩn
Thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2014 4:30 PM


 

Một thằng Nga ngố đặc lưu manh

Họ Ko-sy-rev lừng danh cò mù

Địa lý học ở Môt-cu

Biên giới Tàu khựa lù lù nó trôi

Biển Đông la liếm khắp nơi

Nó dừng đâu đó tức thời Chi-na

Gấu trúc cùng với gấu nga

Có chơi với gấu liệu mà nhớ ghi

Chơi với gấu, liếm mặt tức thì

26/5/2014 Lẩn Thẩn