Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm thơ của nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2014 9:43 PM

 Mộng bá vương đã hết thời

          Thể nhị thủ

   * * * * * * * *

Định diễn Thành Đô bận nữa a?

Lại mời Đại Việt đến Trung Hoa

Bí thư họ Tập chừng khao khát

Đặc phái Hồng Anh chẳng mặn mà !

Chìn Tám Một* đã về Bắc Quốc

Tầu tuần dương vẫn trực Hoàng Sa

Răn đe kiểu ấy nào ai ngán

Mềm nắn rắn buông- trị chước ma .

 

Chước ma xâm lược hiểu lâu rồi

Cộng Sản  ngàn năm ngó lại coi:

Ngô ,Lý , Trần…Hoàn ca mấy thủa

Hán, Nguyên, Minh ..Khiếp đảm bao đời ?

Biên giới xâm lăng phơi mặt trái

Biển Đông khuấy đục dở trò cười

Đừng theo ảo vọng cha ông mãi

Mộng ước bá vương đã hết thời!

          Ngày 1 -9 2014

          Nguyễn Văn DiệpĐọc thơ cũ

 

 

Quan đại thần và cô gái Huế

         * * * * * * *

  Đêm khuya một chiếc thuyền nan

Một cô gái Huế một quan đại thần

  Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn lần mần như ma

  Ban ngày quan lớn như cha

Ban đêm quan lớn ngầy ngà như con

         Dương Khuê

 

Viết thơ mới

 

Cắt thì đau để thì vướng

      Thể Đường luật nhị thủ

Họ chẳng học theo Hồ Chí Minh

Cho nên gây lắm chuyện lình sình

Bí thư tỉnh ủy *đi chơi gái

Hiệu trưởng phổ thông ép nữ sinh

Lão Vận công an thèm “của lạ”

Cha Bình chủ tịch phá Na Sin

Gái tiền thành mốt chơi thời thượng

“Công bộc”bây giờ rõ đến kinh!

 

Kinh quá nhưng mà cắt cũng gay

Bác Hùng**đã phán :Bỏ ai thay?!

Dựng lên toàn chọn “ Năm C Cả”* * *

Cắt bỏ còn đâu nữa cánh vây

Quan chức được trao người “có tóc”

Quyền uy sao dụng hạng dân cày !

Nhín đâu cũng thấy phường tham nhũng ****

Đem cắt quá đau – để vướng đây!!

      Nguyễn Văn Diệp

 

 

 *Trường Tô và hiệu trưởng cấp ba Hà Giang

**Nguyễn Sinh Hùng chủ tịch Q H

* * * Năm C : con cái các cụ cả

*** *lời Chủ tịch Trương Tấn Sang