Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vết nhơ thằng Tầu

Hoa Đồng Nội
Thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 2:34 PM

Này này chú Tập Cận Bình
Hôm nay chị nói chân tình đấy nha....
Chú làm lịch sử nước nhà
Thêm vết hoen ố lệ nhòa nhục thay
Hỡi ơi xấu hổ lắm thay
Chú đi ăn cướp mặt mày tráo trơ
Chú ngốc xâm phạm biển bờ
Của nước Đại Việt bao đời đã ghi
Chú hãy thức tỉnh lại đi
Rút giàn về nước chẳng thì nhục to
Lịch sử Trung Quốc đang lo
Vì chú bôi nhọ bằng trò cướp không
Mộng làm bá chủ biển Đông
Mộng mị đến mức chơi ngông cắn cùn
Chú đang lấn sâu xuống bùn
Có ngày chết sặc sương mùn tanh hôi
Chú xấu chị chả thèm chơi
Sau này cô lập hết hơi chú à
Lại còn hợp tác với Nga
Liên minh một khối thật là lộ thiên
Tốt nhất thôi đừng liên thiên
Công bố trơ trẽn của riêng nước mình
Thôi thôi chị nói thiệt tình
Rút ngay về nước chẳng mình tanh hôi
Lịch sử Trung Quốc chú bôi
Nhọ nồi đen kịt hỡi ôi tày trời
Mai kia dân chú loạn rồi
Hỏi tội chú đấy giữa tòa án binh
Làm nhơ lịch sử nước mình
Bằng tội ăn cướp rập rình Biển Đông
Chú có vểnh tai lên không
Bỏ ngay cái tội nghênh ngông tham tà
Chào chú chị về lại nhà
Nói với thế giới tránh xa thằng Tàu !