Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Ống Nhòm

Ống Nhòm
Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014 5:13 AM

            Quan Tầu…Quan ta?...


Khám nhà quan tham Trung Quốc, đếm tiền hỏng cả máy.Cảnh sát Trung Quốc phải huy động 16 máy đếm tiền mới kiểm hết được số tiền mặt khi khám nhà của Wei Pengyuan-một quan chức có quyền phê duyệt các dự án năng lượng của nước này. (Xaluan.com-16/05/2014). Thơ rằng:

“Quan Tầu” nó “khác”…Quan ta!...

Nó “dại” nó cất ở nhà nên…toi!

Quan ta nó… “khôn” lõi đời…

Nó giấu, nó “gửi” lắm nơi, nhiều vùng!...

Tiền, vàng nó cất lung tung

Nó gửi “tiết kiệm” lắm vùng, nhiều nơi…

Khi tại chức, nó…chưa “xơi”

Cấm “Sổ hưu” rồi nó mới…thò ra (!)

Thứ nhất tậu đất, xây nhà…

Thứ hai “quy đỏi” đô la sang…vàng!...

Nhà xây dẫy dọc, tòa ngang

Tiền do …“bà xã” đảm đang khuân về (?)…

Ai hỏi nó cười khề khề…

Gọi là…”tí chút” khỏi chê…”em nghèo”!!!?...

……………..

15/05/2014                                                                                                                                                  Ô.Nhòm

 


TướngTầu…“tẽn tò”!...


Tinh hình biển Đông : - Tướng Trung Quốc thăm Mỹ thất bại (Nguoiduatin-18.05/2014)   – Chuyến thăm Mỹ của Tổng Tham mưu trưởng quân đội TrungQuốc có thể nói đã thất bại khi Mỹ vẫn đều đều ra các tuyên bố về Biển Đông. Thơ rằng:

Tướng Tầu bị cú... “tẽn tò”

Không dưng vác mặt thụt thò USA

Tưởng rằng Tướng của Trung Hoa

 Mỹ sẽ “xếp lốt” tặng hoa, cúi chào!...

Nào ngờ mấy câu tầm phào

Chủ nhà “lịch sự” tiễn Ngài… “Bái-bai”!

Bước lên thang máy tầu bay

Tướng Tầu bị “quả” còn cay hơn gừng!...

Chỉ vì Mỹ Quốc coi chừng…

Không “dây dưa” với cái thằng…lưu manh!

Thẳng tay “tống khứ” cho nhanh

Liệu chừng “cảnh giác” với anh…”Ba Tầu”!

Tấm gương nào có xa đâu

Biển Đông trắng trợn “qua đầu” Việt Nam !...

Ngang nhiên mang đặt giàn khoan

Bất chấp công lý nghênh ngang…”Con Trời”!!!?...

………………

17/05/2014

Ô.Nhòm