Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Với Dân

Hoàng Gia Cương
Thứ bẩy ngày 1 tháng 3 năm 2014 7:56 PM
Thương dân - dân lập đền thờ
Hại dân - dân đái ngập mồ thối xương!

Có vị tướng quy tiên
Cả đất trời nhuốm màu tang tóc
Triệu triệu con người đầm đìa nước mắt
Ngày nối ngày nấm mộ kết đầy hoa!

Có viên tướng ... quay lơ
Trong nỗi ô nhục không thể nào gột rửa
Trong tiếng rủa thầm của bàn dân thiên hạ
Dù cố tình làm tang lễ xa hoa!

Dẫu truyền thống xưa xa
"Nghĩa tử là nghĩa tận"
Nhưng tội ác không thể nhập nhằng thành công trạng
-Quạ sao thành chim phượng chim công?
Gieo NHÂN nào gặt QUẢ ấy ... 
Song song!

2/2014


* Vè Nghệ Tĩnh:
Dân vạn đại, quan nhất thời
Ghế quan ai ngồi xin chớ thờ ơ
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương! 
(Theo Búp sen xanh của Sơn Tùng)