Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Kiên

Nguyễn Ngọc Kiên
Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014 10:07 PM

CHIẾC LA BÀN
Kim nam châm của mọi chiếc la bàn đều hướng về phía bắc
Vạch lối chỉ đường giữa sâu thẳm rừng đêm.
Trái tim anh – chiếc la bàn cũng trọn đời không đổi khác
Nơi duy nhất hướng về là nơi trái tim em!

VĂN XUÔI
Từ thưở mới sinh ra
Trái đất đã có rồi.
Vạn vật trên đời 
Tồn tại được là nhờ lực hút.

Riêng anh,
Còn một lực hút thứ hai
Như sự phát hiện diệu kì mới mẻ.
Mà từ đấy,
Dẫu cách trở vạn dặm đất liền hay ngàn trùng sóng bể
Cũng không tách khỏi từ trường lực hút từ nơi em!
                                                       Nguyễn Ngọc Kiên