Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Hà Phương

Hà Phương
Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 8:24 PM

Cảm khái xin chữ

An

Cuối năm thăm “Phố Ông đồ”
Người đi xin chữ, ta mơ thánh hiền
Thế thôi, ta chẳng muộn phiền
Chữ An đạt được là tiên nhập trần.

Tâm

Chữ Tâm ta chẳng dám cầu
Bể dâu biến cải phải đâu bây giờ
Bao giờ minh chúa tuần du
Bao giờ dân hết mơ hồ, là TÂM.

Tài

Tài kia chẳng của riêng ai
Mẹ Cha dạy dỗ, Đời nuôi sẽ tài
Thầy rèn, Bạn giũa hỡi ai
Xin đừng ngông ngáo giữa đời … biết đâu
Một lát kiêu căng vạn ngày sầu.

Lộc

Đi xin chữ Lộc mong là
Đời vơi bớt khó riêng tư bớt nghèo
Thánh hoàng nếu có thương yêu
Chặn tay cướp bóc, bắt Diều hâu tham 
Thế rồi, dân bớt lầm than
Thế rồi dân lại hân hoan, thế rồi …


       Hà Nội, 29 – 01 – 2014