Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giỗ chúng tôi bằng bài khiêu vũ "Trung Quốc chính nghĩa"

Trần Mạnh Hảo
Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 8:33 PM
 
 
Nếu không có ngày 17-02-1979
Nếu không có cuộc xâm lăng của sáu mươi vạn quân Tàu xâm lược
Sáu vạn người Việt chúng tôi đâu đã bỏ mình
Sao nhà nước mới 35 năm đã vội quên cuộc chiến tranh tàn khốc
Quên thắp nhang, quên tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã hi sinh…
 
Không, không, không…
Nhà nước này vẫn nhớ đinh ninh
Nhớ sáu mươi vạn Hoa quân nhập Việt
Đốt sạch, phá sạch, giết sạch biên giới phía Bắc quê hương mình
 
Nên sáng 16-2-2014 trước tượng vua Lý vườn hoa Chí Linh
Khi một nhóm đồng bào mang hương hoa đến giỗ sáu vạn người hi sinh
Cũng là lúc đám ăn mặc hở hang chiếm quảng trường tưng mừng khiêu vũ
Đây là Hà Nội hay Bắc Kinh
Mà hàng trăm khiêu vũ
Họ múa theo nhạc nền bài hát Tàu : TRUNG HOA CHÍNH NGHĨA…
 
Các ông các bà cầm quyền và ăn chơi nhảy nhót ơi
Xin các ông bà đừng giết sáu vạn chiến sĩ đồng bào chúng tôi lần nữa
Chúng tôi đã bị giặc Tàu giết ba mươi nhăm năm rồi
Chúng tôi cứ tưởng người chống xâm lăng như chúng tôi mới là chính nghĩa
Hóa ra giặc ngoại xâm ngày ấy nay thoắt thành chính nghĩa, trời ơi !
 
Sài Gòn ngày 18-02-2014
 
Trần Mạnh Hảo