Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Dâng Người (3)

Trần Vũ Long, Thư Ký thời đại, Nguyễn Thái Bình,
Thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2013 8:47 PM
Trần Vũ Long

Tướng Giáp

suốt đời cần mẫn
trên sá cày
cái ách ngày càng chĩu nặng
đòn roi
thị phi
vẫn lặng lẽ những mùa vàng
giật mình sẹo lại lên non

xung quanh ông
đã có biết bao vùng cấm
nhưng chẳng vùng cấm nào
từ phía nhân dân
nước dâng thuyền dâng
ông như người chèo thuyền mát mái
lòng dân muôn đời vẫn vậy

nhẫn một đời
chỉ mong thanh sạch
tử tế buồn
tử tế lặng thinh

danh tướng và thường dân
mình ông

4/10/2013


THƯƠNG TIẾC MỘT VĨ NHÂN DÂN TỘC

Thư ký Thời  Đại

 

Nghe tin Bác Giáp đi xa

Nỗi buồn bao phủ, muôn nhà tiếc thương!

Cả đời Bác sống khiêm nhường

Tài & Đức & Nhân hậu – tấm gương sáng ngời!

Bác đi để lại cho Đời

Tâm phục & Khẩu phục mọi người kính yêu!.

 

05/10/2013


VẸN ĐẦY


Mừng Xuân Ất Dậu
Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi


Đại trí đại nhân thật vẹn đầy !
Tướng tài kiệt xuất hiếm xưa nay
Võ công hiển hách lừng-vang dội…
Nguyên là Nhà Giáo đất Rồng Bay !
Giáp cốt dường như từ Thiên tạo ?
Người cây Đại thụ vút trời mây ?
Anh minh trung nghĩa lòng bác ái
Cả nước ghi ân đức cao dầy !
Của báu địa linh Phong Nha động
Quân tướng tình thâm: Sáng danh Thầy !
Đội ngũ kiên cường theo chân Bác
Ta nguyện chấn hưng nước non này!

Nguyễn Thái Bình
( Lê Thanh - Mỹ Đức – Hà Nội)


  NHỚ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP

                                         Hà Phương

Người là ông, là mẹ cũng là cha
Là anh cả của triệu màu áo lính
Người vừa đấy, suốt một đời lo tính
Mong bình yên no ấm cho dân mình

Người cần lao như muôn vạn sinh linh
Giây phút cuối Người mong về quê mẹ
Quảng Bình đó dẫu bão dồn nắng lửa
Vẫn đón Người trong giọng hát đưa nôi

Đến bao giờ ta gặp lại, bạn ơi
Nụ cười ấy CHỮ NHÂN còn tỏa rạng
Nụ cười ấy triệu giặc thù kinh hoảng
Nụ cười hòa bình, nụ cười của muôn dân

Nhớ về Người đâu phải chỉ Mường Phăng
Đâu phải chỉ Cồn Tiên, Dốc Miếu …
Nhớ về người nhớ CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU
Ngân vang lên CHO DÂN TỘC MAI SAU

Nhớ về Người, ta không thấy buồn đâu
Chỉ luyến tiếc ta không còn gặp nữa
Nhớ ánh mắt thân thương chan chứa
Xót nhân tình, xót cho mọi sinh linh

Nhớ về Người là nhớ mảng màu xanh
Trong bức họa BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Trong ký ức muôn triệu người lao động
Chữ VỊ NHÂN, Người dâng hiến đến cùng.

                          Hà Nội, 07/10/2013.


Thắp nén hương lòng


                   Hoàng Quang
                (viết từ Ba Lan)

Đời đời ghi tạc tên Ông
Đại tướng nước Việt: Văn thông Võ tài
Cầm quân, giáo mác, một hai...
Từ rừng Việt Bắc đánh Tây, phá đồn
Điện Biên: giắc Pháp khiếp hồn
Lừng danh thế giới vẫn còn Giáp Nguyên!
Giữ trời, biển đảo, đất liền
Kiến nghị Bô-xit Tây Nguyên Ông trình
Vì Dân, vì Nước, anh minh
Giã từ cõi thế, Quảng Bình thong dong
Từ xa con viết mấy dòng
Gọi là thắp nén hương lòng kính dâng

                Warszawa 7/10/2013