Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Gãi ghẻ”…tham nhũng!?...

Dưa Lê
Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013 3:29 PM

 
(VN.net-08/09/2013)-Từ đầu năm tới nay, đã có 38 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xẩy ra tham nhũng, 364 cán bộ, công chức nộp, trả lại quà tặng, với tổng giá trị 178 triệu đồng. Thơ rằng:
.
Ô hô! “Quốc nạn” chí nguy
Mà sao “bé tí tì ti” thế này?!...
Từ đầu năm cho tới nay
Những…ba tám (38) vị mặt mày…lem nhem?...
Hơn ba trăm (364) vị không thèm (?)
Nộp lại “quà tặng” số tiền…hơi “to”?!
Ngót hai trăm triệu tiền “bo”
Gọi là “quà cáp” nghe cho đỡ…sầu!...
Hỏi “chống tham nhũng” ở đâu?
Cả đàn cả lũ nhâu nhâu rút bòn…
Ngân quỹ Nhà nước hao mòn
Sơ sơ nghìn tỉ vẫn còn là…may!(?)
Xin ai chớ vội…vỗ tay
“Gãi ghẻ” tham nhũng kiểu này…còn lâu!!!?...
.
08-09-2013