Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013 9:59 PM
 

“Xơi cả tất – nuốt cả…giầy”!...Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Sau khi khảo sát thực tế, nghe ngành Thanh Tra báo cáo về tình trạng tham nhũng…Bà đã kêu lên rằng: “Họ ăn của dân không từ một cái gì”!... Thơ rằng:

.

Hoan hô Bà Nguyễn Thị Doan

Lên án một lũ Quan tham thời này…

“Xơi cả tất – Nuốt cả giầy”

Không từ dân chúng trong tay còn gì?!

Tham nhũng gây nỗi lâm nguy

Lòng dân chán nản chỉ vì Quan tham!

Nói gì thì nói…Phải làm…

Đừng “Hòa…cả làng” chia ghế cho nhau!

Thẳng tay diệt hết bọ sâu

Thì nước mới mạnh dân giầu nay mai!...

.

TC

 

Tự thân rèn luyện…

.

Học tập “đạo đức Bác Hồ”

Tự thân rèn luyện, đừng hô hoán nhiều!...

Điểm xem báo chí sớm chiều

Toàn là “Cán bộ” làm điều xấu xa

Tham nhũng vàng bạc đầy nhà

Vợ lớn, vợ bé…hai, ba “bồ” ngoài!...

Chẳng ngượng vẫn cứ nói hoài

Giữ vững “đạo đức” có tài hay không?!...

Nhiều nơi dân chúng bất đồng

Mồm ông nói vậy nhưng lòng lại tham

Đấu tranh đâu có đầu hàng

Hết Quan bất chính là toàn dân vui!!!...

.

14/09/2013

T.C