Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013 3:50 PM

 


Mơ thấy Quang Thuận gặp Trần Thánh Tông

Thánh Tông ngự trước bệ rồng
Nghe Quang Thuận đọc thơ Khùng rất say
Văn nhân có cả người Tây
Họ để sách ngược có hay không trời?
Xem chừng đứng đấy ngó thôi
Thơ Khùng xuất xưởng lâu rồi đấy nha
Thi Vân Yên Tử đấy mà
Nội dung thơm phức bay xa ngàn trùng
Chớ ai bảo nó thơ Khùng
Dẫu không niêm luật cũng đừng có chê
Đại học Pháp đã duyệt phê
Nay mới vác về Yên Tử trương chơi
Hả hê lòng dạ bao người
Như vật Quốc bảo giữa nơi đất thiền
Văn phong tạm gác sang bên
Dở hay hay dở hãy quên luận bàn
Trọng lượng nặng nhất thế gian
Đại Học Kỉ Lục Pháp sang đâu thường?
Tô-Bains thơ việt nào tường!
Bao người chứng kiến xem tuồng quá oai
Anh chụp thì quá đẹp rồi
Xem ảnh mà đoàn thơ thôi khó nào?
Thơ hay như ảnh chớ sao
ảnh đẹp đã ngấm cả vào trong thơ!
Cuốn sách bằng gỗ lớn chưa
Nô -Ben chắc chắn ẵm thừa giải hoa
Thánh Tông thưởng lãm qua loa
Ngượi hỏi :Cách luật hay là thơ Tây?
Quang Thuận ú ớ trình bầy:
Thơ thật không “đạo”ảnh này đâu sai
Na mô trước Cửu trùng đài
Thi Vân Yên Tử còn ai sánh bằng
Cho dù đến mấy trăm năm
Linh ứng thơ chỉ để nằm ai hay
Độc bản nặng đến như vầy
Muốn đọc phải mấy người xoay cho vừa?
Thánh Thượng miệng quát tay khua:
Dâng thơ sao cũng tráo lừa -An Bum ?
Các người còn dại chưa khôn
Cầy non che được mắt hùm hay sao
Chớp giật lóe giữa trời cao
Rồng vàng đến đón Người vào trong mây
Quang Thuận vẫn chắp hai tay
Thất kinh khôn dại chuyện này ra sao!!
Na mô… tiền bạc đổ vào
Phạm Thượng Thánh phạt cách nào gỡ ra ?!!
 

 

 
Cả nước đã trị bốn người!!

Được mang xử hắn ở nơi công đình
Thế gian hẳn nhất nước mình
Nhũng tham rất ít -Nghiêm minh vô cùng!
Thanh tra ,Kiểm sát săn lùng
Tìm tham không thấy đáng mừng chứ sao? !
Tin đồn thất thiệt tào nao
Cái bọn "nhậy cảm" tội cao tầy trời
Thường vụ Quốc Hội kêu hoài
Kêu mà lại mách cái nơi ấy là...:
Bảo Thanh tra kiểm Thanh tra !
Tòa án,Kiểm sát tự rà lấy nhau!
Chuyện đời chị trước em sau
Chém lộn thì hỏi ruột đau nhường nào?
Quần chúng quen thói tầm phào
Báo chí nhiễu sự xâm vào đấy nha..
..Mèo nhà ta ,chó nhà ta...
Có giỏi các vị thử ra mà làm
Hay là lại nhũng lại tham?
Rứt dây sẽ động cả làng cho coi
Chi bằng tốt nhất là thôi
Ăn lương hưởng lộc cứ ngồi cho hay
Bây giờ kêu bệnh quá gay
Ngày xưa bảo trị thẳng tay ai làm?         (đã có người nói thế)
Thời này giữ được ghế quan
Trắng đen phải lựa - chuốc oan làm gì
Câu xưa nhất đẳng vô vi
Ngựa theo đường cũ dại gì chết ai?!!
 
      Nguễn Văn Diệp