Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bộ Nhai lại

Lẩn Thẩn
Thứ bẩy ngày 25 tháng 5 năm 2013 2:19 PM

 

Nhân ngày đa dạng sinh học, phân bộ Rumiantia gọi tên thông thường là Bộ Nhai lại họp khẩn cấp.Nguyên là vị Tổng thư ký Bộ Nhai lại gửi lên các ủy viên lãnh đạo là Bò, Trâu, Dê, Cừu  lá đơn của một thành viên được công nhận là Quan sát viên của Bộ Nhai lại , nay xin được công nhận chính thức thuộc Bộ Nhai lại.
Lá đơn có nội dung như sau:
Tôi là Homo Anamitien , tuy không cùng bộ Artiodactyle, nhưng 40 năm nay tôi chân thành quan sát và ngưỡng mộ trí tuệ của Ông Bò, sự hung hãn của Ông Trâu,sự chân thành truyền giống của Ông Dê, và sự câm lăng nín nhịn của Bà Cừu, các vị đều là lãnh đạo Bộ Nhai lại mà tôi đã vinh dự nhiều năm nay được công nhận là Quan sát vien, tôi mong muốn các vị xét cho tôi được công nhận chính thức là thành viên của Bộ Nhai lại.
Bí thư Bò hỏi các vị Trâu, Dê, Cừu có ý kiến gì để  sớm trả lời cho thành viên tự nguyện này.
- Cần xem nó có 4 dạ dày như chúng ta không ? đầu tiên là dạ cỏ, sau đến dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ túi khế .
- Loại Hômo này có nhiều dạ dày, nó ăn được cả đất, ăn được kim loại như vàng, ăn được khoáng có độ cứng như kim cương, còn loại xenlulo như gỗ,cỏ , rơm, rạ khi chế biến thành giấy  có in hình xanh đỏ…thì nó liếm mép là xong ngay, không cần nhai lại.
- Xem bộ móng của nó có phải là chẵn không ?
- Về mặt khoa học thì nhiều phân bộ không có móng chẵn như ta nhung cũng là loài Nhai lại như Lợn, Hà mã…thuộc phân bộ Suina, như Cheo Cheo thuộc Trangulidae. Như Hươu- Nai thuộc Cervidae . Hươu cao cổ Gerefidae. Thậm chí Ngựa và Kangaroo cũng được coi là thích úng nhai lại khi khẩu phần dinh dưỡng quá thấp.Thế kỷ 21 là đa dạng sinh hoc được đề cao, KHKT ngày nay có cừu Doly, có loại homo tim lợn vv… nên không cần xem xét kỹ là có thuộc bộ móng chẵn hay lẻ
-Xét thành tích nhai lại trong 40 năm qua của Homo Anamitien  như thế nào ?
- Cái món mà thành viên này nhai lại trong 40 năm qua nó dai ngoách, nuốt vào lại ợ ra, rồi lại nuốt vào, ợ ra nhưng vẫn chưa tiêu hóa được một cách triệt để, chính vì vậy nên mấy vị tầm cao trí tuệ Anamitien  nay muốn được công nhân thuộc Bộ Nhai lại một cách chính thức để sớm tiêu hóa  trọn vẹn.
-Việc công nhận cả dòng Homo Anamitien  vào Bộ Nhai lại là không phù hơp với quy chế khoa hoc, chúng ta chỉ nhân riêng lẻ từng cá thể khi đã đột biến gien, vậy xét riêng từng cá thể là thích hơp.
- Tầm cao của dòng này gồm Vũ Như Cẫn, Nguyễn Y Vân, Cù Như Lãm và …Đào Văn Lửa
- Thông báo ngay cho 4 cá thể này và sẽ xét rộng rãi cho cá thể nào được dân mạng coi là Nhai lại.


24-5-2013   Lẩn Thẩn