Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ở ẩn

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2013 5:45 AM


(Tặng nv Đặng Văn Sinh)

Thế gian hội chứng mặt đường
Sao ông ngoảnh mặt xây tường cho cao
Rằng thưa: Bớt sự ồn ào
Bớt đi những thứ vênh vao mỏng dầy
Núi đồi ngủ dưới bóng mây
Một vườn vải biếc rụng đầy tiếng chim
Một đời thừa thãi đức tin
Về hưu sống chậm lặng im mà ngờ
Trang văn quằn quại trong mơ
“Rừng Ken Chải” “Chị Hà” giờ ở đâu? (*)
Bảng đen phấn trắng bạc đầu
Giờ về đối mặt bể dâu dõi người
Thơ đồng nát, văn chết trôi
Báo chí nghị quyết gọi người bán cân
Nửa đời ăn lá phù vân
Trường Sơn máu ngập bàn chân rụng rời
Qua hà phận tốt tả tơi
Mảnh bom trong ngực chân trời thì xa...
Thảnh thơi rau cải vườn nhà
Rượu ngang bệt đất quả cà ròn tan
Ông ngồi đọc Chu Văn An
Rưng rưng đôi mắt hai hàng lệ kô
Một đời Nguyễn Trãi vì vua
“Thỏ khôn đã chết” ông thua cuộc cờ
Rừng chiều tu hú bơ vơ
Tiếng kêu oan khuất ơ hờ dội lên
Mặc đời trắng hoá thành đen
Trung ngôn Bến Tắm có tên một người
Giã từ màn chướng thịt xôi
Ông về ở ẩn viết lời cuồng phong.

Phạm Xuân Trường