Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Các bài phê phán Trần Đức Thảo thời kì chông Nhân văn - Giai phẩm

Lại Nguyên Ân kê biên
Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013 6:43 PM


– TRƯỜNG GIANG: Diễn đàn chung trí thức: Góp ý kiến cùng GS Trần Đức Thảo chung quanh vấn đề tự do // Thời mới, s. 796 (07/01/1957), tr. 3, 4

– THIỀU QUANG: Quan niệm không thực tế về “tự do phê bình” của ông Trần Đức Thảo // Hà Nội hàng ngày, s. 536 (08/01/1957), tr. 2
 

– BẠN ĐỌC (Phùng Văn Mỹ,- cán bộ giảng dạy ĐHBK; Thanh Thiên,- Hà Nội; Lê Văn Thọ, - Thanh Hóa; Phạm Quốc Minh, - trường cấp 2 Hạ Hòa, Phú Thọ)       Bạn đọc tỏ thái độ đối với bọn Nhân văn – Giai phẩm: Phản đối nhân sinh quan đồi bại của Trương Tửu, Trần Đức Thảo và công ty “Nhân văn – Giai phẩm” // Nhân dân, 12/4/1958

– PHẠM HUY THÔNG: Mặt thật của Trần Đức Thảo // Nhân dân, 4/5/1958; 5/5/1958.

– Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại Nhân văn – Giai phẩm: Những người trí thức trung thực đã lên tiếng. Bác sĩ HỒ ĐẮC DI: “Bảo vệ sự trong sáng của tinh thần yêu nước chân chính xã hội chủ nghĩa”; GS TRẦN HỮU TƯỚC: “Nhóm Nhân văn – Giai phẩm thật bỉ ổi và nguy hiểm”; GS NGUYỄN LÂN: “Trường ĐHSP đã nhổ được hai cái gai” // Nhân dân (18/05/1958), tr. 3.

– Một kết quả bước đầu của đợt học tập hai văn kiện Mat-scơ-va ở trường đại học: Ông Trần Đức Thảo tự kiểm thảo // Nhân dân (22/05/1958), tr. 3; (23/5/1958), tr. 3; (24/5/1958), tr. 3

– Bạn đọc tham gia đấu tranh chống bọn Nhân văn – Giai phẩm: NGUYỄN CÔNG HOÀNH (giáo viên trường học sinh miền Nam): Ông Trần Đức Thảo tự kiểm thảo chưa thành khẩn … // Nhân dân (03. 06. 1958), tr. 3

– Gs. NGUYỄN HOÁN: Trần Đức Thảo vẫn che dấu chân tướng bằng những luận điệu lừa bịp quanh co // Thời mới, s. 1298 (06/06/1958), tr. 1, 4; s. 1299 (7/6/1958), tr. 1, 4.

– THIỀU QUANG: Bài tự kiểm thảo của Trần Đức Thảo chưa thỏa mãn dư luận quần chúng nhân dân // Hà Nội hàng ngày, s. 163 (07/06/1958), tr. 3

– NGÔ VI LUẬT: Trần Đức Thảo chưa bộc lộ hết tội lỗi // Tiền phong s. 298 (18/6/1958), tr. 3; s. 299 (21/6/1958), tr. 3, 4.

– CHU THIÊN: Trần Đức Thảo cần nhận rõ tội lỗi của mình // Độc lập, s. 364 (19/6/1958), tr. 3, 4.

– LÊ DÂN: Nhắn Trần Đức Thảo (họa Nguyễn Trung Khiêm) // Độc lập, s. 364 (19/6/1958), tr. 3

(trích Thư mục do Lại Nguyên Ân kê biên)