Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tâm tình hỏi ai ?

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2013 8:28 PM

 

Hỏi ai ai những hửng hờ
Chuyện quốc sự mà lơ ngơ thế nào!
Quay lưng hay sợ trời cao
Mấy ai tâm huyết gửi vào non xanh!
Cô đơn mình lại hỏi mình
Ai người tỉnh mộng, trùm chăn ai người
Phải lo cơm áo, nợ đời
Phải lo oan trái. Đứng ngoài mãi ru?
Lơ mơ chắc cũng giả đò
Sợ cành cong nên mập mờ thế thôi
Thinh không trống vỗ một hồi
Ai nghe mà đánh, ai người hỏi ai
Ai góp ai nhận cho vui
Phải chăng qua chuyện hợp thời thế chăng?
Hỏi mình lại hỏi vòng quanh
Chuyện quốc sự mà lặng thinh sao đành
Hết tình hết nghĩa hỡi anh
Mà sao quay mặt trơi xanh chốn nào
Có nghe lòng đất thấp cao
Có nghe sâu thẳm đồng bào những chi
Ngọc Hoàng, Thượng Đế gọi gì
Mà dân im lặng lãng đi lối nào
Quay lưng hay sợ trời cao
Mấy ai tâm huyết gửi vào non xanh!
Cô đơn mình lại hỏi mình
Ai người tỉnh mộng, trùm chăn ai người
Hỏi em em cũng im lời
Anh muốn đứng hết một lời chuyển rung
Phải người vô cảm thế chăng
Hỏi ai ai góp đã nhàm rồi ư?
Cao xanh có thấu chân như
Chúng sinh đâu mà mãi tu cỏi trời?
Mãi lo tu sửa ghế ngồi
Nhân tình thế thái ngoài tai bao lần
Đổi thay bao bận lần khân
Người người hờ hững trùm chăn ngủ khì!

                        2012-2013