Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Minh Diện

Minh Diện
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 9:25 PM


        MIỀN HẠ

Sao anh không về miền hạ ?
Chèo ghe thẻ lưới trên sông ,
Cạn ly rượu giữa mùi rơm rạ ,
Nhìn nhau say trong ánh lử đốt đồng …

Về đi anh miền Hạ vẫn mong .
Anh thăm lại căn hấm của nội,
Về đi anh miền Hạ vẫn mong,
Anh thắp nén nhang cho đồng đội .

Đây miền Hạ ngày xưa bom dội,
Căn hầm che chở cho anh.
Miền Hạ ngày xưa em hái trái ôi xanh ;
Để anh nhâm cùng bạn…

Miến Hạ vẫn nước  dòng nước cạn
Dòng sông quê vẫn bên lở bên bồi.
Dây miền Hạ nếu anh còn nhớ ,
Xin hãy về dù chỉ một lấn thôi !
                                  Bến Tre 2012
                                       M D


NHỚ  BẠN
                  Minh Diện

Tôi gói bạn bằng mảnh ni lông
Lấy xẻng bộ binh moi sườn đồi sỏi đá
Mắt bạn tôi vẫn mở
Nhìn tôi đăm đắm lúc chia tay .
Chiều seng Phan mịt mù khói lửa
Tôi đi
           Mắt đỏ
                          Chân chồn ….

Quê mình giờ đang mùa gặt
Đường làng thơm ngái rạ rơm
Bưng bát cơm ăn lại nhớ bạn
Một chiều khói lửa Seng Phan .

                       Thái Bình 5-2012

                                   M D

 MỘT NGƯỜI XỨ NGHỆ
         Kính tăng anh Nguyễn Trọng Oánh
                             MINH DIỆN                      

Trên đường tiếp quản Sài Gòn
Mặt anh héo hon
Lo mấy liếp rau ở cứ.
Đến nhà thờ Trảng Bom
Linh mục mời ăn cơm giò chả
Anh không ăn sợ “ kẹo bọc đường ”
Vào Sài Gòn
Người kiềm nhà,
Kẻ kiếm xe
Anh đóng cửa ngày đêm
Những trang “ Đất Trắng ”ra đời
Hà Nội chiều Đông lá sấu rơi ;
Anh đạp xe đến nhà thương nuôi vợ.
Liêu xiêu như chiếc là khô .
Đêm đêm trong căn gác nhỏ
Nhớ rừng  mắc võng nhìn trăng.
Giờ anh  ở cõi xa xăm
Giữa miền đất trắng anh nằm cô đơn .

 

      CÁI TÔI ĐÃ MẤT

             Tăng Nguyễn Khải
  
                  MINH DIỆN

“Mùa lạc” củ béo củ gầy
“Cha con ” đồng chí vơi  đầy dành nhau ,
Thấy cảnh “ nằm vạ ”mà đau ;
“Người ngu ” kẻ dại tránh đâu “ luật trời ”
Giai cao tiền đã nhận rồi ,
“Má hồng ” bôi vẽ nổi trôi với đời
“Về quê ” một chuyến  rong chơi ,
Bạn bè kháng chiến lại ngồi với nhau ,
“Cái tôi đã mất ” thật đau ,
“Đường trong mây ”có biết đâu mà tìm ?

                                 M D