Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bàn về Truyện ngắn : THIÊN LÔI ĂN HỐI LỘ của Ông TẢN ĐÀ

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 12:54 PM

 Có tiền việc ấy là xong nhỉ ?
Thời trước làm quan cũng thế a !  ( Nguyễn Khuyến )


Tham nhũng, tham ô , quan lại, tiêu cực thời nào cũng có và thường xãy ra … ít hay nhiều, chỉ thế thôi. Gần đây nhất là cựu Tổng Thống nước Pháp Sarkozy và bà Christine  Lagarde  cũng dính vụ tiền bạc khi ra tranh cử…. Phải đối mặt với pháp lý, đúng sai chưa biết, chờ xem nhé !

Chuyện nầy không dám bàn, không dám nói, chỉ kể lại những việc mình biết mà thôi .

Miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975 :

Chiến tranh loạn lạc … hôm nay còn ngồi ghế nhà trường, ngày mai đi lính bên ngoài lẫn bên trong …. Mấy tháng sau nghe tin người bạn ấy không còn nữa. Chẳng những thế xã hội thời ấy tham nhũng, tham ô tràn lan… lòng dân oán thán .

+ Phó Tổng Thống Trần Văn Hương buồn rầu : Nếu diệt hết tham nhũng, sẽ không còn ai làm việc nữa !!!

+ Một quan chức cao cấp (không nhớ tên) : Chế độ VNCH không mất vào tay Cộng Sản, mà sẽ mất vì tệ nạn tham nhũng ….

Thật tội nghiệp cho các người bạn học của tôi đã mất vì cái lý tưởng ngày ấy…..

NGÀY NAY THÌ SAO ?

Năm 2006, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng quang tuyên bố : Nếu tôi không bài trừ được tham nhũng, tôi xin từ chức ….

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang : Tệ nạn tham nhũng giống như những con sâu, trước đây là con sâu, hiện bây giờ là cả   BẦY SÂU .

+ Ngài Nguyễn Sinh Hùng Chủ Tịch Quốc Hội, lúc còn ngồi ghế Phó Thủ Tướng : Nếu bài trừ tham nhũng, e rằng bầu bán lại không kịp !!! ….

+ Khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, sau hội nghị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 4 và Trung Ương 5 khóa 11, ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu : “ Tiêu cực, tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có “. Ông khẳng định : “ Một bộ phận không nhỏ, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo , quản lý kể cả cán bộ cao cấp thoái hóa, hư hỏng đe dọa sự tồn vong của chế độ “ .

Sự tồn vong của một chế độ là chuyện quá lớn, thảo dân chỉ ghi lại, Xin nhường lại cho Thập Tứ Trụ Triều Đình.

Hôm nay dời nhà…. Soạn lại các sách, báo ngày xưa, tình cờ gặp lại ông Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu với chuyện Thiên Lôi ăn hối lộ cũng là sự tích con Dã Tràng, mời quí vị cùng đọc :

Xưa có 1 ông thiên lôi, tên là Dã Tràng, bị sự xấu, phải đày xuống hạ giới làm thành hoàng 1 năm. Mãn hạn  được lên trời làm thiên lôi lại. Một bận thừa mệnh trời xuống đánh 1 ông thành hoàng phạm tội lớn. Thành hoàng biết thiên lôi sắp đến, bèn sai bộ hạ ra đón và xin lễ hai con ngựa ngoài cửa đền cùng 1 bộ đồ thờ bằng đồng. Thiên lôi ta nhận xong, nhưng sợ Trời không nghe tiếng sấm thời bị tội, bèn đánh vào cây đa ở làng bên cạnh, chết trụi thui. Ông Thành hoàng làng nầy (chổ cây đa) tức lắm, làm một bài thơ rằng :

                               Ai bảo Thiên đình chốn chí công ?
                               Thiên lôi sao cũng bén hơi đồng !
                               Cõi trần nhem nhuốc bao nhiêu sự,
                               Thượng Đế ngồi cao có biết không ?

Bài thơ ấy thấu đến tai Thượng Đế. Ngài giận lắm. đòi các thiên lôi ra hỏi, thời là anh Dã Tràng.

Thượng Đế bèn mắng rằng : Mày ở trần gian mới có 1 năm mà đã học được cái cách như thế ! Xem một sự nầy thì dưới trần chắc hẳn nhiều sinh mạng bị mầy đánh oan uổng lắm, cho nên những lúc tao nghỉ trưa hay nghỉ đêm, thường nghe văng vẳng tiếng chúng nó kêu “ TRỜI, TRỜI …” luôn luôn bên tai !

Ngài truyền lệnh kết án Dã Tràng 999 năm khổ sai, bắt đi xe cát lấp biển Đông . Tức là chuyện :

                          Dã Tràng xe cát biển Đông.
                          Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì !

Có lẽ tham nhũng đã tu hành đắc đạo, có phép mầu thần thông biến hóa, nên đã chi phối được người ta. Người trần thì không có ai trị nổi nó ! Diệt được nó họa chỉ có Ông Trời !
Đây là mẫu chuyện nhỏ của nhà văn, nhà báo, nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu tựa là THIÊN LÔI ĂN HỐI LỘ.
……………………………………………………………………………….

Cũng vì tham nhũng đang hoành hành ở thiên đình, nên ngày nay  chốn trần thế nầy những sâu dân mọt nước, tham nhũng, gian manh … tha hồ tác oai, tác oái mà chẳng đứa nào bị thiên lôi đả, vì các quan nhà trời đều đã được ĐỐP HÍT KỶ CÀNG rồi !  …….
    (Sưu tầm báo củ ngày 30/9/1968)


20/3/2013                                    TRỊNH-KIM-THUẤN