Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vì sao Ngọc hoàng phá án nhanh?

Nguyễn Đoàn
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013 10:47 AM

 

Ngọc hoàng thượng đế vừa chỉ đạo phá được một vụ án lớn, nghiêm trọng. Án lớn vì thủ phạm dám làm sai lệch quy định ngàn đời nay trên thiên đình. Nghiêm trọng vì thủ phạm lại không phải là thần dân nhỏ mọn mà là những quan chức lớn của thiên đình.

Chả là gần đây, Ngọc hoàng nhận được nhiều đơn của thần dân trên thiên đình tới tấp gửi đến khiếu nại thiên đình thiên vị, trong khi chỉ cho loài người dưới trần gian được sống trung bình từ 60 đến 80 tuổi, nên họ cứ đến tuổi ấy là phải giã từ dương thế lên đây. Riêng có một kẻ, thiên đình cho sống trên trần gian đến gần 200 tuổi mới phải chết ?!.

 Chà, chà. Chuyện quá lạ vì thiên đình không có chủ trương đặc cách như thế. Vậy ai dám làm chuyện tầy đình này. Gọi Nam Tào Bắc Đẩu là hai vị quan chuyên giữ sổ sinh, sổ tử cho loài người dưới trần gian, trình lên sổ sách. Xem sổ tử, tra tên của kẻ bị kiện, thấy rõ ràng ghi kẻ đó sống 199 tuổi. Lại có chữ ký phê chuẩn của Ngọc hoàng, mà chữ ký tươi hẳn hoi, không phải chữ ký photocopy hay chữ ký khắc sẵn trên con dấu để đóng đại trà trên những bằng khen, giấy khen ...

Hay là Ngọc hoàng thiếu tinh thần trách nhiệm, không đọc cứ ký đại, nên gây hậu quả nghiêm trọng. Quần thần chất vấn vậy làm cho Ngọc hoàng tức, vì tính Ngọc hoàng rất cẩn thận, việc sinh tử lại càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Ngọc hoàng bèn giao sổ tử cho Viện Kỹ thuật Hình sự thuộc Bộ Hình để thẩm định. Hóa ra, ở con số 199 đó,mực viết chữ số 19 là mực cũ, 19 năm sau ai đó đã viết thêm số 9 vào sau dẫy số, thành 199, mực là mực mới hơn.

Ai có thể chữa được con số này. Chỉ có thể là Nam Tào Bắc Đẩu nhận hối lộ nên làm liều, vì đó là 2 kẻ giữ sổ sinh và tử, được bảo quản theo chế đô tối mật, vật bất ly thân, đi đâu cũng phải mang theo, không được cho ai xem khi chưa có lệnh trực tiếp của Ngọc hoàng. Ngọc hoàng bèn ký lệnh bắt tạm giam ngay Nam Tào, Bắc Đẩu, giao cho bộ Hình thẩm vấn.

Quả đúng như hướng chỉ đạo điều tra của Ngọc hoàng là Nam Tào Bắc Đẩu ăn hối lộ. Chả là Quản Lộ tinh thông khoa lý số, giỏi xem tướng. Một hôm, Lộ dạo chơi, gặp Triệu Nhan, 19 tuổi đương cày ruộng, thấy trên quầng mắt có tử khí chỉ còn ba ngày nữa là chết. mới bảo Triệu Nhan về sắm rượu thịt ngày mai đem vào núi Nam Sơn sẽ gặp ông Bắc đẩu giữ sổ tử và ông Nam Tào giữ sổ sinh của loài người, đang ngồi đánh cờ. Thừa lúc hai vị mải đánh cờ, cứ bày rượu thịt ra mâm dâng lên. Đợi cho ăn uống xong, sẽ lạy khóc mà xin tuổi thọ, may ra được sửa sổ lại. Hôm sau, Triệu Nhan bê mâm rượu thịt vào núi Nam Sơn. quả thấy hai vị đó đang ngồi đánh cờ trên thạch bàn, bèn đội mâm rượu thịt đến gần, khẽ khàng đặt trên thạch bàn. Hai ông mải mê đánh cờ, bất giác đưa tay nâng chén... rồi dần dần vừa đánh vừa ăn uống hết cả rượu thịt của Triệu Nhan một cách ngon lành. Lúc bấy giờ, Nhan mới khóc òa lên và lạy lục xin cầu thọ. Hai ông giựt nẩy mình nhìn lại. Nam Tào bảo Bắc Đẩu: Hai ta đã dùng rượu thịt của nó thì phải thương nó. Bắc Đẩu liền rút quyển sổ tử trong mình ra, tìm xét, rồi bảo Nhan: - Năm nay mày 19 tuổi, đáng lý phải chết, giờ đây ta thêm cho một chữ "cửu" sau hai chữ "thập cửu" thì mày sẽ sống đến 199 tuổi. nói xong, Bắc đẩu lấy bút viết thêm vào con số 9.

Vụ án được phá nhanh ngoài sức tưởng tượng. Các phóng viên báo chí trên thiên đình bèn ùa đến phỏng vấn Ngọc hoàng: Tại sao bệ hạ khi nghiên cứu vụ án này lại chỉ đạo theo hướng điều tra Nam Tào Bắc Đẩu ăn hối lộ nên mới sửa lại sổ tử. Ngọc hoàng bảo: Tại ta chăm đọc Tư bản luận của Các Mác. Trong Tư bản luận, Các Mác viết rằng: Đằng sau những quyết định chính trị thường ẩn náu những lợi ích kinh tế. Vậy Nam Tào Bắc Đẩu quyết định lén nâng năm sống của Triệu Nhan lên, ta nghĩ ngay rằng cũng chẳng vì lợi ích chung đâu mà chẳng qua xuất phát từ lợi ích cá nhân của nhóm chúng mà thôi.

Nguyễn Đoàn