Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kỷ niệm xưa

Lê Bá Thự
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 3:18 PM

                Tặng B.

Ngày học phổ thông
Hai ta cùng lớp
Hai ta cùng trường
Cùng đi một đường
Không hề bắt chuyện
Đường lên trường huyện
Dầy dấu chân ta
Gần mà như xa…

Một ngày đầu hạ
Bỗng vắng bóng nàng
Lòng thấy bàng hoàng
Có gì luyến tiếc
Trời cao xanh biếc
Chắc biết tôi mong…

Mấy chục năm ròng
Bóng nàng vẫn vắng
Một ngày hạ nắng
Phượng đỏ rực trời
Chẳng hẹn chẳng chờ
Gặp lại người xưa
Sững sờ tôi đứng
Lệ nàng như mưa…