Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Với người và con đò cũ

Trần Đức Lộc
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 8:30 PM

 Trên bến cũ với con đò cũ
Nỗi buồn em mênh mông
Em có đủ dũng khí không
Đổi bến – thay thuyền thay ván ?
 *
Không thể mướn thời gian làm bầu bạn
Thời gian cũng phản bội em rồi
Xưa cũ một vầng trăng
Xưa cũ cả mặt trời
Trái tim đập mà không đỏ lửa
Hờn dỗi với tạo hóa phải đâu thuốc chữa
Con đường ngay dưới bước mình đi
Em có nghe được tiếng thầm thì
Ở tít xa cửa sông vách núi ?
 *
Cát bụi ư ?
Con người dù là cát bụi
Vẫn rất cần cho thế giới này
Mọi thứ bạc vàng một phủi gió bay
Còn lại là em là anh đấy
Bờ bên kia mắt nhìn tấc gang gần vậy
Đi mấy kiếp người dễ gì đã sang ...
*

Lật Kinh sách để xé đi một trang
Ai bảo không cần dũng khí ???