Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi các nhà làm luật, chế thông tư, quy định...

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 6:52 PM

 
- Luật nhà thơ, cấm xe không chính chủ, ngực lép không được lái xe, cấm quan tài có nắp kính, cấm vòng hoa tang, xóa hộ khẩu người xuất cảnh, cấm phát tán thông tin tiêu cực thi cử… Ôi, biết bao văn bản luật “oẳn tà rằn” vì chưa đẻ ra đã ‘thiểu năng trí tuệ”. Khổ dân.
 
Cái thời làm luật(*) theo chỉ thị
Người dân chỉ biết thực thi thôi
Đâu có quyền chi mà góp ý
Luật dẫu sai nhưng vẫn cứ tuyệt vời !
 
Lối tư duy ấy tưởng đã chết rồi
Ở thời đại truyền thông kĩ thuật số
Ai dè chúng vẫn sống dai, thế mới khổ
Luật vừa ban ra đã thấy ngố, tức cười
 
Hỡi các “nhà” làm luật kia ơi
Hãy hạ phóng sống với dân dăm bữa
Tim óc các ngài sẽ được gột rửa
Để cho ra những luật vì con người
 
Để mai kia có những luật để đời
Vì nhân dân, không xa rời cuộc sống
Để triệu người bình an trong lao động,
Gìn giữ cho Đất nước muôn đời !
 
Hỡi các “nhà” làm luật kia ơi !
2-3-2013
Nguyễn Duy Xuân