Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hạ Bùi

Hạ Bùi
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2013 9:29 PM

 
CÔ GÁI TRÊN SÔNG

         Trên dòng Hương giang
                Em buông tấm mành
                       Trời  trong xanh
                       Nước trong xanh
                Em buông tấm mành
                        Che chở cho anh
                      * * *
          Thuyền em rách nát đã lành
    Em thơm... em sạch... đợi anh trở về
          Đến ngày giải phóng làng quê
    Anh quên tình nghĩa, anh chê... gái hèn  
           Anh mua tình cảm bằng ... tiền
    Bánh xe quyền lực  lăn...  nghiền  nát tim
                      * * *
          Huy hoàng... mà mất... niềm tin
    Chi bằng ... bóng tối... đi tìm...ánh dương
                       Trên dòng sông Hương ...

 

KHÔNG và CÓ

    ( Cảm hưng nhân xem tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức )

                 Không xin, Đảng cử, dân chúng bầu
                 Tuyên thề nhậm chức,  có sao đâu
                 Nếu không làm được như lời hứa
                 Bị cách, hoặc từ, có sao đâu

                 Không xin ? Đảng cử, Quốc hội bầu ?
                 Tuyên thề nhậm chức, không có đâu !
                 Yếu kém đổ lỗi cho tâp thể
                 Cách ứ ! Từ à ? Không có đâu !