Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Phụng họa bài" Vịnh tiến sỹ giây" của cụ Nguyễn Khuyến

Tấn Đat.
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012 4:52 PM

Tấn Đat.

Phụng họa bài" Vịnh tiến sỹ giây" của cụ Nguyễn Khuyến

I. THIÊN HẠ

Thiên hạ xem ra cũng lắm trò
Trổ tài thị mẹt lẫn anh cu
Bàn mưu chạy chức vơ đầy đất
Tính kế mua quyền vét nhẵn xu
Vươt trội cha ông hàng thế kỷ
Hơn nhiều bè bạn mấy thiên thu
Coi chừng nước nổi bèo trôi sạch
Đạo đức Bác Hồ chẳng chịu tu


II. RỞM LÔ

Cũng bằng cũng cấp cũng huyền đai
Tiến rởm Thạc lô chẳng giống ai
Ném bạc mua danh khoe học vi
Tung tiền chạy chức mẽ khoa khôi
Thị trường bằng cấp xem chừng rộng
Lĩnh vực công danh có lẽ hời
Bàn nọ ghế kia ngồi chĩnh chọe
Thời này việc ấy dễ như chơi

Hoàng Tấn Đạt


ĐÂM TOẠT
Phụng họa thơ cụ Nguyễn Khuyến

I
Phen này tớ quyết phải nên trò
Nhất định bu mày phục bố cu
Ghế đấy sinh ra chừng núi bạc
Bằng kia sắm chỉ cở tiền xu
Lòng đau dạ xót mà đành xuất
Chức giữ danh cầm mới tận thu
Đất tóm vàng gom đâu có ác
Chùa chiền lễ lạc vẫn siêng tu

II
Cái bụng to đùng nặng tợ đai
Hay ăn giỏi nhậu kém chi ai
Tài năng chửa chắc nên công việc
Xảo quyệt ngon lành đạt tú khôi
Chức bán danh mua nào ngại đắt
Quyền ban của đút hóa ra hời
So tài sánh đức chi cho mệt
Nén bạc đồng tiền há giỡn chơi

29.10.2012
Phieuvan_Thlangdu