Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2012 5:11 AM

THÁNH GIÓNG

Giặc tan sao bỏ về trời
Ông không ở lại cho đời tung hô
Dẫu rằng chẳng thích làm vua
Thì ngôi CỐ VẤN biết chừa cho ai !


“TỨ BÌNH” CHÓ
I.
Đầu làng thì thụp khói hương
Mặt trơ trán bóng gió sương dãi dầu
Chẳng hề được một tiếng: Gâu
Thản nhiên toạ hưởng cau trầu thế gian.

II.
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm chó đá mặt còn trơ trơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Ô hay! Phận chó mà thờ cũng thiêng.

III.
Chó đá đầu làng đứng chơi
Trộm không sủa được mà đời thắp hương
Bỗng dưng làng mở rộng đường
Dân lôi chó đá xuống mương dân dìm.

IV.
Hà Nội có đền Cẩu Nhi
Hẳn là có nghĩa có nghì với dân
Chó mà còn được phong thần
Nữa là Chiêu Thống “ả Trần” nhục thay (*).

________
(*) Trần Ích Tắc bán nước không thành. Nên các vua Trần gạch tên trong hoàng tộc gọi là “ả Trần” (tức là đàn bà).


MUỐI DƯA

Mải đi về phía cầu vồng
Quay về cải đã lên ngồng khổ chưa
Em ngồi phơi kỷ niệm xưa
Muối thời con gái làm dưa ăn dần.