Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nén nhang nguyện cầu

Vũ Quốc Túy
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012 8:13 PM


Hóa thân nhân vật truyện Kiều
Tố Như cũng bởi tình yêu con người
Dở hay thiện ác ở đời
Vả chăng còn có mặt trời dõi soi.

Sống trong bão táp tơi bời
Khát khao giải thoát kiếp người trầm luân
Trầm mình thân hóa mấy thân
Đớn đau vò xé tím bầm ruột gan

Nỗi đời sao lắm trái ngang
Cứ nhằm xâu xé gái ngoan đàn bà
Đau Kiều lan đến đau ta
Nỗi đau người rứt ruột mà làm thơ

Hỡi ôi thân ấy bây giờ
Biêt đâu cát bụi còn vờ vật đau
Nén nhang xin một nguyện cầu
Hồn Người thôi nặng gánh sầu thế nhân.
6-2012