Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Các bài học thuộc lòng .

Trịnh Kim Thuấn
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012 10:07 PM

Vào thập niên 1950 – 1960 , ở Miền Nam, bậc Tiểu học có 1 số bài học thuộc lòng, ông Thầy hoặc Cô đọc và dạy, bon tôi chỉ nghe và đọc lại 1 lần là thuộc ngay, xin chép lại 3 bài :

                                     Thằng bé và con chim.
                                                      Riêng tặng ông Tưởng Năng Tiến

                                      Thằng bé tay cầm cái lồng,
                                      Miệng mời chim hỡi vào trong lồng nầy.
                                      Không đâu tươi tốt hơn đây,
                                      Nước trong, gạo trắng : sẳn đầy hai lon.
                                      Nào gác tía, nào giường son,
                                      Phong lưu đúng mực, chẳng còn lo chi,
                                      Chim khôn đang đậu cành si.
                                      Vội vàng cất tiếng , một khi đáp lời :
                                      Thôi, thôi ta đã biết rồi.
                                      Lồng vàng : âu cũng là nơi ngục hình.
                                      Chi bằng trời rộng thinh thinh.
                                      Ta bay, ta hát  mặc tình tự do.

                                      
                                       Con cưỡng và con ác là.

                                       Ác là kêu tiếng líu lo.
                                       Nghe cưỡng thảnh thót, nhỏ to lời nầy :
                                       Cưỡng ơi ! tôi nhượng làm thầy.
                                       Câu hát nào dễ mà hay, dạy dùm.
                                       Cưỡng nghe quát mắng um sùm,
                                        Loài bây có dạy cũng không ít gì !
                                        Ác là tức giận chẳng đi,
                                        Vì sao không biết, vậy thì xin phân .
                                        Cưỡng rằng : Học phải chuyên cần.
                                        Nghe xa, mà lại hiểu gần mới nên.
                                        Như mầy : miệng nói liền liền,
                                        Tai ngơ, mắt nhắm có truyền uổng công .


                                       Gà  mẹ  dạy  con

                                        Cút, cút, cút  con chơi  gần mẹ,
                                        Chẳng đi xa nhào té xuống sông.
                                        Lỡ khi nước cuốn theo dòng ,
                                        Thiệt thân con trẻ, đau lòng mẹ cha.
                                        Cút, cút, cút  cáo già, mèo đói.
                                        Với những phường : chó sói , diều hâu.
                                        Nếu không nhờ mẹ lo âu.
                                        Miệng hùm, nọc rắn còn đâu thân nầy .

 Trộm nghĩ quý vị có thể đọc cho các cháu nội, cháu ngoại của mình nghe, không chừng chúng nó thích đấy .

                                                       10/10/2012   Trịnh Kim Thuấn .