Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cuối Thu

Trần Huyền Nhung
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 6:37 PM

 (Tặng người ham vui)

 Cuối Thu rồi Anh có biết chăng?
Ngọn gió heo may ngược chiều phương ấy
Thổi em về phía Anh....

Vén tấm rèm trong khoảnh khắc mong manh
Chỉ đủ sáng hôn mùa Thu vội vã
Thu trung du gối mùa nghiêng ngả
Xao xác hồn, mơ neo lại tình thu.

Cuối Thu rồi em nghe tiếng thu rơi
Chầm chậm nhìn thời gian như trở lại
Ngược vòng ... quay mãi.
Em ước ao....

Cuối Thu rồi nắng, gió nhẹ hanh hao
Thổi em về phía ấy....
Em,
Anh.
          
  Hà Nội, trưa 12/ 10.
                      THN