Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đau đáu lòng dân

Hồ Bá Thâm
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 6:42 PM

Đất thấp trời cao nặng nỗi niềm
Tâm dân là gương Phật gương Tiên
Sáng soi thấy cả muôn lòng dạ
Từ dân sinh ra sao để lắm ưu phiền?

Đất của nước của dân như bị cướp
Đền bù giải tỏa chuyện bài bây
Sâu mọt khoét sâu vào chỗ hổng
Dân bị cưỡng chế lụy tù dày!

Nước của dân của trời của đất
Công ty thoải mái xả đen ngòm
Hôi thúi bay vào bữa ăn giấc ngủ
Lợi nhuận công ty cứ ăm tròn!

Núi rừng chảy máu tài nguyên lở loét
Cây trơ gốc nham nhở lòng tham lâm tặc
Sông suối nghẹn dòng dân cạn lòng tin
Nhà quản lý trơ trơ trách nhiệm!?

Qua suối qua sông mỏi mắt trông cầu
Dự án cứ treo, hỏi tiền đâu
Tiền còn để nhậu, tôn bàn ghế
Ngai vàng bao kẻ, thuế dân đau!

Dân tội thì bắt, quan thì tránh
Lần lữa rằng chứng cứ khó ghê?
Dân oan khiên, quan tòa phủi ghế
Lệnh trên bảo dưới không nghe!

Kể làm sao hết nỗi niềm dân
Dẫu biết “con sâu rầu nồ canh”
Tai mắt óc tim  cao xanh ấy
Có thương có cứu đước dân lành!

Ghế dân trao sao đưa ra mua bán
Ăn chia dự án mặc dân than!
Dân là gốc nước dân như nước
Thuyền đã bao phen mấy thác gành!

Đau đáu lòng dân lo vận nước
Mùa màng đang gặp “những bầy sâu”
Trời Đông quỷ dữ gặm biển đảo
Đau đáu lòng dân sóng ứ trào…


    11-10-2012