Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bạn tôi

Phạm Xuân Trường
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 2:21 PM


(Quý tặng nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên)

Biết ra thì sự đã rồi
Ấy là học phí cuộc đời mà Tuyên
Học phí thì trả bằng tiền
Máu người đặt cược niềm tin một thời
Tin rằng thánh ở chính ngôi
Mới hay tượng đất vàng mười hoá thau
Bể còn dò được nông sâu
Kìa “Hoa muống biển” bạc đầu thôi xanh...

Hoà bình lại hoá “Chiến tranh”
Áo cơm “thành giặc” tan tành sớm trưa
Vạn mét vuông ấy lăng vua
Một “chuồng” bảy mét cũng thừa cho thơ
Áo đỏ trùm kín ước mơ
Ngộ ra được cái bất ngờ trắng tay
Vợ chồng nào khác thợ cày
Đồng lương bệnh viện héo gầy nuôi con
Vi trùng nhận mặt còn non
Mà đời nhầm mặt ngỡ tròn hoá vuông
“Cúi đầu lại nhớ cố hương”(*)
Thành Nam một góc trăng sương dãi dầu
Một mai nào biết về đâu
Thơ dư “Tiếng vọng” trong đầu nhân gian.

Phạm Xuân Trường
____________
(*) Thơ Lý Bạch.