Trang chủ » Cùng vui

CÂU ĐỐI TẾT

hà Sỹ Phu
Thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 7:18 PM

Câu số 1: MÈO đi RỒNG đến thì cứ hy vọng:

* Năm Mão qua đi, MÈO bỏ thói lục nồi ăn vụng, quyết bắt Chuột lập công!
* Tết Thìn lại đến, RỒNG vun nền yêu nước sống vui, thề lấy Dân làm gốc!
Câu số 2: NÓI THẬT-LÀM NGAY!

* Lắm việc phải LÀM ngay, MÈO sắp đi rồi, thôi bỏ thói “Làm như MÈO mửa”!
* Bao điều cần NÓI thật, RỒNG đang tới đó, nhưng tránh trò “Nói tựa RỒNG leo”!
Câu số 3: PHÚ QUÍ và NGỤC TÙ

* Lấy Bạc Vàng khôn khéo phô trương, mua thượng cấp mua luôn hạ cấp, PHÚ QUÝ thế, TRỌNG không đáng TRỌNG!
* Đem Trí Tuệ kiên trung phản biện, chống ngoại xâm chống cả nội xâm, NGỤC TÙ này, VINH thật là VINH!