Trang chủ » Cùng vui

AI CŨNG BIẾT...CHỈ,,,

Trương Tuần
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024 9:46 AM- Ô, sao hôm nay cụ móm mém thế kia ?
- Gẫy tiệt cả răng cụ ạ.
- Bà nhà cháu tung chưởng à ?
- Đâu có, ăn cơm nhai phải hòn sạn to quá.
- Sao họ sàng lọc thế nào mà gạo đầy sạn nhỉ ?
- Thì cái máy sàng chắc lỗi hệ thống !
- Ừ, chắc vậy nên tôi thấy càng sàng lọc đúng quy trình càng lắm sạn, ngày càng sạn to mới kinh.
- Thế tôi hỏi cụ vì đâu nên nỗi ?
- Vì chỗ mà cụ cũng biết mà cụ không dám nói.
- He he cụ, ai cũng biết chỉ một người không biết !
- Thì VƯỠN....!