Trang chủ » Cùng vui

TẠI CÁI MÁY CHỦ

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 23 tháng 12 năm 2023 11:03 AM

- Cụ có biết câu nói này của ai không ?'
- Câu nào hả cụ ?
- Đây cụ nghe nhé: Cuộc xâm lăng văn hóa đang vào tận phòng ngủ của mỗi gia đình' Đó là nhận định của ông Thứ trưởng Bộ TT&TT
- Nghe ớn sống lưng quá cụ ạ nhưng mà đúng. Vì sao lại thế hả cụ?
- Vì buông lơi quản lý và triết lý văn hóa theo kiểu ăn sổi, vì tiền.
- Trách nhiệm thuộc về ai hả cụ ?
- Vì cái máy chủ đó
- Thế mà bây giờ tôi mới biết. Ngu lâu cụ nhỉ !
- Thì VƯỠN...


https://tienphong.vn/thu-truong-bo-tttt-nguyen-thanh-lam-cuoc-xam-lang-van-hoa-dang-vao-tan-phong-ngu-cua-moi-gia-dinh-post1598310.tpo