Trang chủ » Cùng vui

VÈ VUI VỀ VÀI VỤ VIỆC VỤN VĂT, VÊNH VÁO VÂN VÂN ...NĂM 2018

Trương Tuần
Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 9:39 AM 


TNc:Ngày cuối cùng của năm 2018 xin có đôi lời vui vẻ. Bài vè là ý kiến cá nhân có thể còn phiến diện, xin được lượng thứ. Mong rằng sang năm 2019 xã hội chúng ta tốt đẹp lên nhiều.Giáo gian lận chi hữu dục

Công hôn tướng tất bất an

Nông dân nghèo chi bại nghiệp

Công ngẫu lục hữu tang thương

Ngân vào lò xếp mấy hàng

Văn hồn cốt càng biến hóa
Nội tăng 9 van biên chế vụ
Môi ô nhiễm lắm đoạn trường
Xây sập nhiều nơi bất dựng

@

Sài quan tham hóa bông gòn

Hà bảo kê ưa hàng nội

Đà Hàn giang buồn nũng nẵng

Hà gian lận thị cò giang

Tuyên trầm tích hữu bất quang

Đăk quan dâm mê lúc lak

Nghệ bán bào nhi bất an

Bình dân tình đâu có thuận

Thanh nâng đỡ hót gơn hóa

Bắc anh em nhà khang ninh

Hòa bác sĩ Lương bất bình

Cần 100 đô quá ngây thơ

Sơn ma túy gặp đà la
Yên đì đòm lo cúng bái

@

Vũ thép hóa thành nhôm

Út cưng vẫn hoàn trọc

Trần Bắc đã sang

Phạm Công hóa vô danh

Hà Văn phai sắc thắm

Trầm luân như con

Còn nhiều chuyện bất cập mà không tiện nói. Rất mong bạn đọc nghĩ ngợi thêm