Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM PHÚ THANG

Phạm Phú Thang
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018 2:24 PM


CHUYỂN MÙA

Trưa nay chợt nắng bừng lên
Hình như cuối hạ chưa quên chuyển mùa
Kết quả hình ảnh cho nHÀ thơ Phạm Phú Thang
Tiết thu chậm đến bao giờ
Ban ngày nồng quạt , đêm sờ chăn chiên
SANG THU

Gió lành trời lai sang thu
Nắng oi oi nắng đang từ từ tan
Lưa thưa mây trắng mây vàng
Sấm rền đứt khúc , mây ngàn về xuôi
HAI ĐẦU TRÁI ĐẤT

Anh ở bán cầu đông , em ở bán cầu tây
Hai ta ở hai đầu thương nhớ
Trời hừng đông , trăng lên sáng tỏ
Em về bán cầu đông , anh sang bán cầu tây
30/8/2018