Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỎI BÁO CÁO VIÊN

Đinh Y Vân
Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2018 3:03 PM
1.
“Thủ đô mở rộng bao la
Mới ra rồng cuộn, mới ra hổ ngồi!” *
Ngàn năm thế đất có rồi
Phải đâu rồng cuộn hổ ngồi mới sinh?
2.
“Xưa, đầu gấu cả tóc tai,
Quần loe mũ cối, bề ngoài rất ghê!
Nay, chải chuốt diện com lê
Trong dù đầu gấu, hết chê vẻ ngoài
Cũng là một bước tiến dài
Nếp sống văn hóa không ai thụt lùi!” *
Tiến gì cái lũ “xấu chui”?
Hay đồng chí tỏ “khiếu vui”…quá đà?
3.
“Đóng vai cấp ủy tốt rồi
Tiêu chuẩn vào Đảng dư dôi còn gì!” *
Theo đà đồng chí tư duy
Đóng vai phản diện thì “đi” có ngày?!
Đ.Y.V
* Các câu trong "" là lời một số báo cáo viên
được tác giả bài này “chuyển thể” sang lục bát.