Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHỤC CHỊ QUÁ

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2017 2:29 PMNguyễn Duy Xuân
Chị gái - nguyên chủ tịch
Đương kim là bí thư
Chỉ đạo thanh kiểm tra
Em trai là giám đốc
Chuyện này nghe cực... sốc!
Năm ngoái chị bổ nhiệm
Em mình "đúng qui trình"
Rất "vô tư, minh bạch"
Gạt hết mọi tình riêng
Thiên hạ thấy mà... kinh!
Giờ em xây dinh thự
Dư luận nổi bất bình
Chị quyết tâm chỉ đạo
Thanh tra đúng qui trình
Phục chị bí thư quá
Lãnh đạo ai cũng rứa
Đất Nước được nhờ to
Ô hô! Ô hô hô...