Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NÓI THẬT Ư?

Vũ Xuân Tửu
Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 1:31 PM
 
Sự thật rất quan trọng, liên quan đến vấn đề phát triển bền vững.
Thuở học trò, được giáo dục về đức: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Lớn khôn, mới hiểu, không phải cứ thấy đỏ tưởng chín, có khi thấy vậy mà không phải vậy. Muốn biết sự thật thì phải dụng công điều tra, nghiên cứu chân tơ kẽ tóc, góc kéo đầu kim, nhưng hỡi ôi, đến như Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) cũng đã tự giải tán rồi.
Nói thật đã khó, nhưng bảo vệ an toàn cho người nói thật về tính mạng, nhân phẩm và quyền lợi, càng khó bội phần. Liệu có thể nhờ cái đám nói dối có nghề, đi bảo vệ cho người nói thật được không?
Chợt nhớ  đại ý câu thơ Puskin:
Sự lừa dối nâng chúng ta lên
Vẫn quý hơn bóng tối sự thật đê hèn.
 V.X.T