Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGUYỄN HỮU NHÀN

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 9:10 AMHữu Nhàn vẫn chửa được nhàn
Bảy mươi chân ghế, chân bàn, chân đi…
Nông dân, nông nghiệp nông gì (1)
Vượt bao Dốc nắng sang quê Phố làng
Không cô đơn
cũng dở dang
Chuyện làng Gành đã toang toàng Người quê (2)
Bây giờ tiên chỉ oách ghê
Trang văn đồng bãi đam mê tháng ngày
Ai về Phú Thọ chiều nay (3)
Thế nào cũng được bắt tay Hữu Nhàn
-------------

(1) Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn chuyên viết về đề tài nông thôn.
(2) Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của NHN
(3) Quê ông ở Phú Thọ, hiện định cư tại TP Việt Trì