Trang chủ » Cùng vui

LÃI ÍT, NỢ NHIỀU, ĂN VÀO VỐN...

Trương tuần
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 9:16 PM
Nhà nước như con bò gày
Chắt chiu chút sữa chưa đầy đã vơi
Tập đoàn, các Tổng đòi xơi
Làm ăn thua lỗ tại trời vậy sao
Tranh cơm của cả đồng bào
Tại sao vẫn để cường hào nhởn nhơ...?
 
Tranh biếm và thơ bình của Trương tuần
 
 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền:
Đầu tư sai là do nhà nước
. Có những đơn vị thua lỗ kéo dài nhiều năm nhưng lại không bị xử lý. Vì sao vậy, thưa ông?
+ Dù có rất nhiều lợi thế nhưng các tập đoàn vẫn làm ăn kém hiệu quả so với các khu vực khác. Thậm chí có những đơn vị chúng ta đã phát hiện thua lỗ từ khá lâu nhưng các cơ quan chức năng không xử lý triệt để, dẫn đến thua lỗ cứ kéo dài. Có những đơn vị tỷ lệ số nợ vay tăng đến 10-15 lần. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy phần lớn những doanh nghiệp này vay vốn để đầu tư trung hạn và dài hạn. Với những dự án có hiệu quả thì nhà nước nên can thiệp, tạo điều kiện về vốn để dự án không bị đình trệ. Đồng thời, cũng cần phải xem xét trách nhiệm cá nhân, nếu thua lỗ vì lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân phải xử lý.
. Thế còn việc đầu tư ra ngoài ngành của các tổng công ty dẫn đến thua lỗ, kém hiệu quả sao vẫn cứ gia tăng?
+ Cái này sai do cơ quan quản lý nhà nước. Trước đây chưa có văn bản quy định về điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước được đầu tư ra ngoài ngành. Do đó, dẫn đến tình trạng là có đến 47% doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, bất động sản với khối lượng tiền khá lớn nhưng hiệu quả lại thấp. Khi phát hiện ra, chúng ta đã không kịp ban hành các quy định để xử lý. Nhà nước cần phải có quy định cụ thể như đơn vị nào được phép đầu tư ngoài ngành, đầu tư trong trường hợp nào, điều kiện nào và trách nhiệm của tổng công ty ra sao. Phải có quy định mới xử lý được.
 
THÀNH VĂN ghi 
Nguồn:http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=277405