Trang chủ » Thơ

XIN CHO HAI CHỮ VÔ THƯỜNG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 24 tháng 10 năm 2015 6:52 PM


Có kẻ đạo trời, đạo biển
Đạo cả lòng tin bao người
Đạo hết bao dung thánh thiện
Đạo lòng ngay thẳng non tươi
.
Bạn bè đạo câu thơ nhỏ
Lỗi lầm đau cả văn chương
Bao dung bỏ qua lầm lỡ
Cùng dàn bầu bí hãy thương
.
Văn nhân nhỏ nhoi một góc
Thì xin hai chữ VÔ THƯỜNG !
Chiều 24-10-2015