Trang chủ » Thơ

THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019 8:21 AM


Ngày Quốc giỗ thắp nén nhang bái vọng
Cầu xin cho quốc thái dân an
Cho nước Việt hiên ngang nhìn biển sóng
Dân không hèn vạn thuở vẫn Bình Than


Lòng li tán nếu không lo liệu trước
Nước xa kia sao cứu lửa gần
Dân là gốc hãy vì dân gắng sức
Lộc dân cho nên biết nghĩa nhânVua cày ruộng cùng áo nâu nón rách
Sao ngày nay cách bức quan – dân
Đừng ảo tưởng uy quyền là bất biến
Yêu kẻ sơ quên mất người thânVì đại nghĩa dưới trên là một khối
Lửa Diên Hồng rừng rực vẫn còn đây...Viết ngày 10-3 Tân Mão