Trang chủ » Thơ

TRẦN VĂN KHÊ

Trần Nhương
Thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2019 2:19 PM
Nhân 4 năm ngày GS Trần Văn Khê về Trời (24-6-2015 - 24-6-2019) xin đưa lại bài thơ kính viếng Ông.
Kính viếng anh linh GS Trần Văn Khê

Một khúc ca trù

Một bài Dạ cổ hoài lang

Một cây đàn kìm

Một đời đam mê nhạc Việt

Người yêu nước hơn cả người yêu nước

Chẳng nhập siêu lí luận lằng nhằng

Người mang điệu Quan họ đi bốn biển năm châu

Người xuát khẩu tinh hoa đất Việt

Chẳng cần chi chức nọ quyền kia

Chẳng cần ai bốc thơm vĩ đại

Lầm lũi một đời

Đi bốn phương trời không cần ai tán tụng

Khúc hát miệt vườn vang giữa Pa-ri

Người nâng niu hồn Việt

Người khăn xếp áo the

Gảy đàn hát câu Vọng cổ

Người sống trong Dân

Mà Dân không xấu hổ

Trần Văn Khê

Trần Văn Khê

Với Người muôn năm là hữu hạn…

Hà Nội, 24-6-2015