Trang chủ » Thơ

VÕ NGUYÊN GIÁP

Trần Nhương
Thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2021 2:01 AM


Từ một cá thể
Võ Nguyên Giáp hóa vào đồng bào
Nhân dân mỗi người có một Võ Nguyên Giáp


Võ Nguyên Giáp là viên ngọc Việt
Bôi đen cũng không đen
Vùi sâu vẫn sáng
Không đao to búa lớn
Không kể công hết sức cực kì
Những lá thư cuối đời vẫn nặng lòng vì nước
Trái tim già cùng nhịp đập nhân dân…

Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
Võ Nguyên Giáp là Phật là Tiên
Là Hồng là Lạc
Người bất diêt trong lòng nước Việt
Cứ gì phải tụng muôn năm….

Sáng 5-10-2013
Ngày để tang Võ Nguyên Giáp