Trang chủ » Thơ

THƠ GỬI ÔNG TẬP CẬN BÌNH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2015 3:26 PM
Hôm nay vợ chồng ông Tập Cận Bình đến thăm nước ta

Chuyện thăm thú lại qua như lá xanh lá đỏ

Khách đến nhà lễ nghĩa là điều bình thường

Lại có người bất bình cũng bình thường như thế

.

Chỉ không bình thường khi đảo của ta Trung Quốc nhảy vào tôn tạo

Xây hải đăng như thể đất mình

Không lẽ 16 chữ vàng để dễ dàng xâm lấn

Đã là bạn bầu không ai cướp của nhau...

.

Ông Tập đến Việt Nam

Đất nước "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn"

"Bán anh em xa mua láng giềng gần"

Kẻ thù chết còn cầu siêu cho vong linh siêu thoát

.

Nhưng đất nước tôi không phải của Trung Hoa

Yêu nhau phần ai nấy ở

.

Dù rất vội ông cố đến thăm gò Đống Đa, Ngọc Hồi

Nơi những người tổ tiên ông nằm lại

Mộng xâm lược vùi xương gò bãi

Sẽ nói cùng ông bài học chưa quên...

.

Trưa 5-11-2015