Trang chủ » Thơ

TRIẾT HỌC

Trần Nhương
Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2016 11:17 AM
Số nhiều quan trọng lắm!

Không có nó không trở thành tín nhiệm

Không có nó không trở thành quần chúng

Không có nó không trở thành nguồn sống

Số nhiều ơi, nền móng của ngôi nhà...

Khi số nhiều đã tạo ra số ít

Như dây chuyền chưng cất giọt tinh hoa

Số ít thành ông chủ

Số ít thành kiêu sa!

Giữa pha lê và cát

Triết học... như ông già...!

Đại Lải rạng sáng 26-2-2003

(Rút trong tập thơ Gió bát ngát đồng rừng, NXB Hội nhà văn, 2003)